EBSLogga2_sidtxt_909pix.gif
 
thb_233522.jpg

Medlemsavgifter 2021


Medlemsavgift (familj ingår)    500 kr
Avgift för stödjande medlem  300 kr
Medlemsavgift ungdom          150 kr

I medlemsavgiften ingår det försäkring på anläggningen via Hälsinglands Båtförbund. 

Som medlem får man medlemserbjudande 

 • Båtförsäkring via Svenska Sjö

 • Rabatter hos Hudiksvalls Marin (Sea Sea)

 • Rabatter på Magnus Kök på Borka brygga

 • Tidningen Båtliv via Båt unionen

Båtplatsavgifter

 

Ny medlem, som fått båtplats tilldelad, betalar en inträdesavgift på 1000 kr.


Grundavgift: 1000 kr. Motsvarar arbetsplikten och kan därmed arbetas av med 200 kr per timme för de första 5 timmarna. Resterande arbetad tid avdrages 100 kr per timme. Det gäller arbeten som är beordrad av styrelsemedlem. Det går maximalt att arbeta av tid som motsvarar kostnaderna för grundavgift och båtplatsavgift. 

Förtöjningsavgift

 1. Vid förtöjning vid boj:

  • Båtens bredd + 50 cm, kostar 3.75 kr per cm (varav moms 0.75 kr)

 2. Vid förtöjning vid bom:

  • 3.75 per cm (varav moms 0.75 kr)

 3. Vid förtöjning långsida mot kaj:

  • Båtens längd i cm, kostar 3.75 kr per cm (varav moms 0.75 kr)

 

Uppställning av båt vintartid

Uppläggningsavgift vintertid för båtar > 6 m 625 kr (varav moms 125 kr)
Uppläggningsavgift för båtar < 6 m 375 kr (varav moms 75 kr)

För enbart vinter- eller sommaruppställning, utan att inneha båtplats, betalar medlem 500 kr i grundavgift.
Nattvaktsplikt ingår. Grundavgift motsvarar arbetsplikten och kan arbetas av.


Uppställning av båt sommartid
Första sommaren  500 kr (varav moms 100 kr)
Andra sommaren 1000 kr (varav moms 200 kr)
Tredje sommaren 2000 kr (varav moms 400 kr)
osv

Uppläggning av vaggor/vagnar sommartid kostar 300 kr (varav moms 60 kr)

IMG_1245.jpeg

Båtplatser: Om Ni har önskemål om förändringar när det gäller båtplatser tar Ni kontakt med 
Günther Karl, 070 370 1924